Різниця між аудитом та ревізією

Різниця між аудитом та ревізією

Кожна людина хоча б раз у житті чув такі слова як аудит або ревізія. Більшість людей вважає, що ці поняття ідентичні, а тому вони переслідують однакові цілі. Однак професіонали фінансової сфери знають основні відмінності, які істотно поділяють ці два поняття. Спробуємо і ми розібратися в цьому питанні більш детально.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Аудит представляє собою оцінку діяльності компанії з різних сторін, таких як фінансова, виробнича, технічна, проектна, енергетична, ресурсна. Таким чином, існує кілька напрямків аудиту, кожне з яких зосереджено на оцінці певної сфери діяльності підприємства. Аудиторську діяльність проводять зовнішні спеціалізовані аудиторські фірми і контролюючі органи, співробітники яких зобов'язані мати професійну освіту і відповідний досвід роботи. За підсумками проведення аналізу складається аудиторський висновок за встановленим зразком.

Ревізія є частиною фінансового аудиту, основна мета якої - перевірити законність проведених фінансових операцій в компанії і їх правильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку.Ревізію проводять як незалежні контролюючі органи, так і співробітники, що входять в штат компанії. Аналізу піддаються первинні бухгалтерські документи, грошові кошти, майно, цінні папери, різноманітні форми звітності. Ревізія, проведена власними силами компанії, дозволяє виявити і усунути в майбутньому недоліки, які виникають в ході здійснення співробітниками своєї роботи. Ця діяльність здатна підвищити ефективність внутрішнього контролю на підприємстві.

до змісту ↑

Порівняння

Таким чином, можна сказати, що аудит є більш широким поняттям, ніж ревізія. Він зачіпає всі сфери компанії, а його результати відображають загальну картину діяльності фірми. У підсумку вони можуть вплинути на стратегічні рішення, що приймаються керівництвом, наприклад, на зміну політики компанії, впровадження сучасних технологій енергозбереження, залучення до роботи висококваліфікованих фахівців, розробку нових проектів. Ревізія володіє вузькоспрямовані дією, вивчаючи лише фінансову сторону. Її результати можуть бути використані при прийнятті рішень про майно і зобов'язання компанії, розробці фінансової політики, усунення помилок, що виникли при веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Аудит представляє собою більш широку діяльність, ревізія ж є лише його складовою частиною;
  2. Аудит проводиться тільки зовнішніми фахівцями, в той час як ревізія може бути здійснена і співробітниками компанії, наприклад, бухгалтерами або товарознавцями;
  3. Результати ревізії можуть входити до звіту про проведену аудиторську перевірку, в той час як результати аудиту в звіті по ревізії ніяк не відбиваються.