Різниця між площею і периметром

Різниця між площею і периметром

Площа і периметр - дві чисельні характеристики, часто використовувані в геометрії. Для їх обчислення застосовують одні й ті ж параметри, але сенс кінцевих величин має принципові відмінності. На упаковці багатьох товарів вказується площа або розміри сторін у вигляді A х B (якщо мова йде про товар, одна зі сторін якого має форму прямокутника).

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Площа - величина, що характеризує розмір поверхні, яку займає геометрична фігура.

Периметр - розмір кордонів (контуру) геометричної фігури.

Поняття застосовні для кожної геометричної фігури і виражаються в різних одиницях. Розрахунок периметра і площі визначається одиницями вимірювання параметрів, використовуваних для їх обчислення: довжин сторін, діаметра, висоти. В геометрії зазначені параметри найчастіше вимірюються в мм, см, м.

до змісту ↑

Порівняння

Периметр позначається великою літерою P , використовується при вимірюванні багатокутників і визначається як сума довжин його сторін. Площа позначається буквою S і може бути використана як чисельна характеристика поверхні, що має різний контур, в тому числі викривлений. Поняття "квадратура" частково відображає сенс площі, в основі якої покладено вимір квадрата поверхні.

Найпростіший випадок - квадрат.Довжини його сторін рівні, тому для обчислення периметра досить помножити одну сторону на 4. Формула виглядає так:

Р = a + a + a + a = a х 4, де а - сторона квадрата.

Для обчислення площі квадрата використовується інша формула:

S = a х a = a 2 .

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. У випадку з периметром мова йде про розміри контуру, в разі площі - про розміри поверхні.
  2. Одиниця виміру S визначається як квадрат одиниці виміру характеристик поверхні, для периметра вона дорівнює одиниці виміру сторін багатокутника.
  3. Периметр характеризує розміри багатокутника, площа - більш широке поняття, яке застосовується для поверхонь з різним контуром.
  4. Формули для визначення площ сильно розрізняються, а для визначення периметра досить просто скласти боку багатокутника.