Різниця між архаїзмами і историзмами

Різниця між архаїзмами і историзмами

Мова динамічний. Він постійно збагачується новими словами, але в той же час частина лексики витісняється з активного вживання і переходить в розряд пасивної. Така лексика правильно називається "застарілі слова". Це поняття є загальним. Далі йде поділ лексики даної групи на архаїзми та історизм. Розглянемо, що являють собою ті і інші і чим відрізняються архаїзми від историзмов.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Таблиця

Визначення

Архаїзми - слова, що позначали колись предмети або явища життя, але згодом замінені синонімами . Приклади архаїзмів: скроня (щоки), якщо (якщо), шолом (шолом).

Історизм - категорія слів, які є назвами предметів і явищ, які залишилися тільки в минулому, а в сучасному житті відсутні. Приклади: панщина, боярин, лікнеп.

до змісту ↑

Порівняння

З визначень стає ясно, які причини переходу деяких слів в розряд застарілих. Розберемо детальніше, в чому полягає відмінність архаїзмів від историзмов. Так, поява архаїзмів пов'язано з процесами, що відбуваються в самій мові. Його розвиток і вдосконалення призводить до заміни одних лексичних одиниць іншими. Самі предмети при цьому не втрачають свою актуальність. Вони просто починають по-іншому називатися.Наприклад, слово "ложе" застаріло, але предмет залишився і зараз називається "ліжко".

У випадку з историзмами головну роль відіграють зміни в житті суспільства. Перестають використовуватися певні предмети побуту, йдуть в минуле звичаї, змінюється суспільний лад. В результаті зникнення будь-яких предметів і відносин закономірно виключаються з повсякденного лексикону і називають їх слова. Наприклад, не існує більше кріпосного права, немає сенсу і в активному вжитку слова "оброк".

І тут теж можна побачити, в чому різниця між архаїзмами і историзмами. Вона полягає в тому, що будь-якому архаизму неодмінно відповідає синонім, з якихось причин став більш зручним для вживання в мові. У историзмов же сучасних синонімів, природно, немає.

Слід зазначити, що застарілі слова все-таки не остаточно втрачають свою значимість. Навпаки, вони дуже важливі, коли справа стосується опису побуту і звичаїв минулих епох. Архаїзми та історизм займають свої міцні позиції і в деяких фразеологічних оборотах. А також вони іноді вкрапляються в розмовну мову для додання їй оригінальності і виразності.

до змісту ↑

Таблиця

Архаїзми Історизм
Причина появи - мовні процеси Причина появи - зміни в житті
Називані предмети існують Називані предмети залишилися в минулому < мають синоніми
Не мають сучасних синонімів