Різниця між господарським товариством та господарським товариством

Різниця між господарським товариством та господарським товариством

Колективна економічна діяльність фізичних і юридичних осіб на території Російської Федерації найчастіше приймає форму господарського товариства або товариства. Ключове схожість даних правових утворень полягає в тому, що їх майно розділене на вклади засновників і сформовано в певних частках. Проте, між різними видами даних юридичних осіб є свої відмінності, які дозволяють точніше визначити природу і цілі існування організацій.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Господарське товариство - це об'єднання фізичних осіб, основна мета якого полягає в отриманні прибутку. Майно компанії належить всій організації на праві власності. Товариство може бути повним і командитним. Всі учасники товариства відповідають за боргами своєї організації власним майном. При цьому в командитному товаристві є повні товариші, які володіють правом керування, і коммандіти (вкладники), такого права позбавлені.

Господарське товариство - це комерційна організація, яка має у своїй власності пайову майно (капітал), розділене на вклади учасників.Юридична особа веде господарсько-економічну діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Організація може приймати форму товариства з додатковою (ТДВ) або обмеженою (ТОВ) відповідальністю, закритого або відкритого акціонерного товариства (ЗАТ або ВАТ). Учасники юридичної особи відповідають за боргами компанії лише в межах своїх вкладів.

до змісту ↑

Порівняння

Існує кілька принципових відмінностей між господарськими товариствами і товариствами. Вони сформувалися в силу певних традицій і закріплені в нормативних правових актах. По-перше, це стосується учасників юридичних утворень. Членами ТОВ, ВАТ або ТДВ можуть бути організації та громадяни, за винятком ряду обмежень. Учасниками товариства можуть бути тільки приватні підприємці або суб'єкти господарювання. По-друге, є різниця в забезпеченні боргів юридичної особи. За зобов'язаннями товариства учасники відповідають всім власним майном, за боргами господарського товариства - лише в межах своєї частки.

Є різниця і в підходах до управління організацією, свободу виходу з нього. Свою частку в ТОВ, ВАТ або ТДВ можна вільно продати, подарувати, передати. Якщо мова йде про господарський товаристві, то тут в загальному випадку передбачена лише компенсація в разі виходу. Члени повного товариства можуть провести відчуження своєї частки лише за згодою інших учасником організації.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Склад юридичної особи. У товаристві можуть бути представлені комерційні організації (приватні підприємці та фірми), в господарському товаристві - будь-які фізичні та юридичні особи (в рамках закону).
  2. Управління. Товариством керують його члени шляхом скликання загальних зборів, господарське товариство створює власну адміністрацію.
  3. Відповідальність членів. За боргами товариства його учасники відповідають власним майном. Члени господарського товариства тільки зазнають збитків у межах свого вкладу в разі збиткової діяльності підприємства.
  4. Відчуження частки. Товариство з обмеженою відповідальністю (за винятком ЗАТ) передбачає вільне розпорядження акціями або своєю частиною майна. Вихід з господарського товариства значно складніше і часом може полягати лише в отриманні частки його власності.