Різниця між активами і пасивами

Різниця між активами і пасивами

Бухгалтерський баланс як основна форма звітності має дві складові - актив і пасив, між якими є суттєві відмінності. Але, незважаючи ні на що, найголовніше: в балансі актив завжди дорівнює пасиву, хоча їх статті мають різне призначення і принципи формування. Спробуємо розкрити цю тему більш детально, щоб стали зрозумілими сказаного.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Актив представляє собою господарські засоби, які знаходяться в розпорядженні підприємства, а їх цільове використання здатне принести певну економічну вигоду власникові.

Пасив пов'язаний із заборгованістю компанії юридичним і фізичним особам, а виконання цих зобов'язань тягне за собою відтік капіталу з організації.

до змісту ↑

Порівняння

В актив балансу входять ті статті, які можуть принести якусь вигоду в майбутньому, якщо їх правильно використовувати. До активів відносяться грошові кошти на рахунках і в касі організації, матеріально-виробничі запаси і готову продукцію, основні засоби та нематеріальні активи або дебіторська заборгованість. Наприклад, використання запасів призводить до виготовлення продукції, яка може бути в подальшому реалізована потенційним покупцям. Дебіторська заборгованість, по якій не минув строк позовної давності, може стати коштами, якщо боржники погасять свої зобов'язання перед організацією.За допомогою основних засобів компанія виготовляє продукцію, але, крім того, самі вони можуть бути реалізовані, якщо в цьому виникає необхідність.

До пасивів балансу відносяться ті статті, за якими у організації є зобов'язання, наприклад, статутний капітал, кредиторська заборгованість, заборгованість перед персоналом по оплаті праці. Якщо керівництво приймає рішення про те, щоб оплатити борги кредиторам або виплатити заробітну плату співробітникам, то виникає відтік капіталу з підприємства. Крім того, якщо один із засновників компанії вирішив вийти зі складу учасників, то фірма зобов'язана виплатити йому ту частку статутного капіталу, яка була внесена їм спочатку.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Актив і пасив - це дві різні частини балансу, які, проте, мають однакові результуючі значення, тобто актив дорівнює пасиву.
  2. Активи підприємства завжди можуть принести дохід в майбутньому від їх використання, а пасиви припускають відтік грошових коштів з підприємства.