Різниця між прийомом і методом в педагогіці

Різниця між прийомом і методом в педагогіці

Педагогічна діяльність вимагає ясності виховної мети і точного розуміння конкретних завдань, вирішення яких має привести до позитивного результату в процесі формування особистості. Це означає, що педагог повинен керуватися науково обгрунтованими і апробованими на практиці прийомами, що дозволяють прищепити індивіду позитивні навички поведінки. При систематизації таких прийомів виробляється педагогічний метод.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Метод в педагогіці - це система способів впливу на поведінкову сферу людини, спрямована на реалізацію виховних та освітніх завдань.

Прийом в педагогіці - практичний механізм застосування освітньо-виховних методик і технологій в процесі формування свідомої, всебічно розвиненої особистості.

до змісту ↑

Порівняння

В педагогічному методі відбивається основний принцип організації навчально-виховного процесу як взаємодії всіх його учасників. За цим принципом методи виховання і навчання можуть бути класифіковані як пояснювально-репродуктивні, проблемно-ситуативні, інтерактивні, особистісно-орієнтовані, бінарні, що формують типи соціальної поведінки.

Класифікація методів визначає загальний напрямок дій педагога, яке на практиці здійснюється у формі педагогічних прийомів: позитивної мотивації за допомогою оцінювання, ділової гри з елементами комунікативних вправ, учнівських презентацій, створення проблемної ситуації і багатьох інших педагогічних знахідок.

Багаторазове повторення прийомів сприяє виробленню навичок, які поступово переходять в вміння. Уміння в поєднанні з навичками і розвиненою мотивацією до соціального спілкування визначає тип поведінки людини.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Метод - загальний напрямок педагогічної діяльності, орієнтоване на поведінкову і пізнавальну область людської свідомості. Прийом - один з елементів практичної організації навчально-виховного процесу.
  2. Прийом співвідноситься з методом як приватна із загальним.
  3. Класифікація педагогічних методів враховує цілі і завдання, пріоритетні для того чи іншого виду педагогічної діяльності. Багато педагогічні прийоми використовуються як практичний інструмент відразу декількох методів.
  4. Метод завжди теоретично обгрунтований і апробований. Прийом відрізняється гнучкістю і спрямований на практичне вирішення педагогічних завдань.