Різниця між доповненням і обставиною

Різниця між доповненням і обставиною

В пропозиції, крім підмета і присудка, складових його граматичну основу, можуть бути використані другорядні члени, уточнюючі, що конкретизують або доповнюють зміст. До них відносяться доповнення, визначення та обставини. Кожна група другорядних членів речення виконує в мові свою конкретну синтаксичну функцію.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Доповнення - пов'язаний з присудком другорядний член пропозиції, який називає предмет або особа, що виступають об'єктом дії в конкретній мовній ситуації.

Обставина - другорядний член речення, який вказує на спосіб, образ або інша ознака дії, вираженої присудком.

до змісту ↑

Порівняння

Доповнення може бути виражено іменником, займенником або субстантивированной частиною мови, які займають у структурі пропозиції позицію після розповсюджуваного слова. Зазвичай це дієслово, з яким додаток пов'язано способом управління. Такий зв'язок визначають з питань непрямих відмінків.

Перехід (через що?) Через перевал виявився складним.

Квіти поставили (у що?) В вазу.

Доповнення вказує на об'єкт дії або засіб, за допомогою якого воно відбувається: в'язати гачком; годувати сніданком; ганяти голубів; читати книгу .

Обставина виражається прислівником, дієслово або дієприслівниковими оборотом, в деяких випадках - іменником і словосполученням з обставинних значенням. До обставині можна поставити питання : як? яким чином? коли? з якою метою? в якій мірі? де? чому?

(Коли?) Зрідка зривався вітер і доносив (звідки?) З боку моря невиразний шум.

Він жив (як?) Просто, піклуючись тільки про хліб насущний.

Обставина завжди пов'язане з присудком, але структурно може бути відокремлене від нього іншими членами речення.

Таким чином, доповнення та обставина виконують в реченні різні смислові і синтаксичні функції.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Обставина вказує на образ, спосіб або час дії, тобто обставини , при яких воно протікає. Доповнення позначає об'єкт або засіб дії.
  2. Обставина виражається прислівником або близькими до нього за значенням частинами мови. Доповнення найчастіше виражено іменником або займенником.
  3. До доповнення можна поставити питання непрямих відмінків. Питання, адресовані до обставин, залежать від способу вираження обстоятельственного значення.