Як пишеться правильно: уявити або надати?

Як пишеться правильно: уявити або надати?

Дієслова уявити і надати мають різний лексичне значення, тому їх правопис і вживання в усному мовленні необхідно співвідносити зі змістом пропозиції або висловлювання, в якому вони вживаються.

Дієслово уявити має декілька самостійних значень:

Значення дієслова уявити

Приклади вживання

1. Вручити для ознайомлення, поінформувати. Уявити звіт про виконану роботу. Уявити результат дослідження. Подати довідку по необхідній формі.
2. Порушити клопотання про нагородження або підвищення на посаді. Уявити до нагородження орденом. Уявити до премії. Уявити до посади директора підприємства.
3. Ознайомити з людиною, що має високий статус або багатий життєвий досвід; відрекомендувати кому-небудь хорошого знайомого або офіційна особа. Уявити гостя господареві будинку. Уявити батькам свого друга. Уявити аташе дипломатичного корпусу.
4. Продемонструвати твір мистецтва, театральна вистава, художню або наукову публікацію. Уявити публіці новий спектакль. Уявити картини на престижній виставці. Уявити авторську версію фільму.
5. Уявити, придумати, подумки відтворити подію або образ. Уявити собі морський пейзаж. Уявити майбутню зустріч. Уявити обраницю досконалістю в жіночому вигляді.
Виступити в якості представника професійної, соціальної або політичної групи. Уявити опозицію в парламенті. Уявити делегацію від партії лібералів.
Відтворити сценічний або літературний образ. Уявити Гамлета на великій сцені. Представити читачам свого героя.

Многозначность дієслова уявити свідчить про те, що він входить в ряд паронімів - слів, які збігаються за формою написання, але відрізняються різним, хоча і близьким по суті значенням.

Дієслово надати не входить в цей ряд: він має інший зміст і вживається у мові для позначення більш конкретних дій.

Значення дієслова надати

Приклади вживання

1. Віддати в користування, управління або розпорядження. Надати земельний наділ. Надати кредит.
2. Дати можливість виконувати будь-яку роботу або відстоювати свою точку зору. Надати посаду. Надати слово опоненту.
3. Дозволити діяти на власний розсуд. Надати свободу дій.
4. Перестати турбуватися. Надати самому собі.

Головною умовою правильного вживання в мові дієслів уявити і надати є точне відповідність їх значення змісту висловлювання.

Topinfoweb.com. ru дає наступні рекомендації з правопису і використання в усному мовленні дієслів представити і надати:

  1. Не слід змішувати вживання цих дієслів, оскільки вони не належать до синонімів і в не властивому їм значенні можуть спотворити зміст тексту.
  2. Уявити і надати - самостійні дієслова, а не форми одного і того ж слова з різними приставками. Це слід враховувати, щоб уникнути помилок слововживання.
  3. Написання дієслів уявити і надати повністю відповідає правилам орфографії і нормам російської літературної мови.