Як пишеться правильно: Прикмета або прийміть?

Як пишеться правильно: Прикмета або прийміть?

В написанні слів приймете і прийміть відсутні граматичні помилки, однак це не означає, що вони взаємозамінні в письмовій мові і вживаються з однаковим значенням в усній. Дієслова приймете і прийміть мають одну основу, але різні закінчення, в яких полягають їх граматичні ознаки і частково відображені морфологічні характеристики.

Правопис дієслівних закінчень закріплено правилами орфографії, які вимагають вживання в формах теперішнього і майбутнього часу літери і для дієслів II дієвідміни і букви е для дієслів I дієвідміни .

В дійсного способу все дієслова можуть змінюватися по особам в сьогоденні, минулому або майбутньому часі. При цьому в закінченнях другого і третього особи однини, першого і другого особи множини в теперішньому і майбутньому часі стійко зберігається написання і або е в залежності від типу відмінювання дієслова.

Дієслово приймете відноситься до I дієвідміні, має форму майбутнього часу і утворений за допомогою закінчення - ете , відповідного другій особі множини. Закономірно, що в цьому закінчення пишеться - е -:

Майбутній час
I відмінювання II відмінювання
Єдине число Множина Єдине число множина
Я прийму Ми прим е м Я встою Ми усто і м
Ти прим е ш Ви прим е ті Ти усто і ш Ви усто і ті
Він, вона, Онопрія е т Вони візьмуть Він, вона, оноусто і т Вони встоять