Як пишеться правильно: бухгалтери або бухгалтера?

Як пишеться правильно: бухгалтери або бухгалтера?

У професійній, розмовної і книжкової мови розмежовують вживання форм множини деяких іменників чоловічого роду з основою на приголосний. До них відносяться і назви осіб за професією, які, в залежності від стилю мовлення, можуть мати закінчення - и (-і) або - а (-я).

Слово бухгалтер відноситься до групи іменників чоловічого роду, що позначають особу за професійною ознакою. Як і інші іменники цієї групи, воно може мати продуктивне для сучасної мови закінчення - а або традиційне, закріплене літературною нормою закінчення - и .

Множина іменників чоловічого Родас основою на приголосний
продуктивне закінчення-а (-я) традиційне закінчення -и (-і)
бухгалтераінспектора

кондуктора

слюсаря

бухгалтериінспектори

кондуктори

слюсарі

Форму бухгалтери слід диференціювати від синонімічно форми бухгалтера . Її написання і вживання в усному мовленні має відповідати стилю, доречного в тій чи іншій мовної ситуації.

В повсякденному і професійному спілкуванні допустимо вживання форми бухгалтера : в розмовній і професійного мовлення вона не виходить за межі мовної норми.

Бухгалтера підтвердять правильність всіх розрахунків.

Бухгалтера здають звітну документацію після співробітників статистичного відділу.

Форма бухгалтери вважається книжкової, вживаною переважно в офіційному, діловому і публіцистичному стилях писемного мовлення.

Організації потрібні досвідчені бухгалтери.

До кола банківських службовців входять бухгалтери, економісти і фінансисти.

Правопис слів бухгалтери і бухгалтера має паралельні форми, що відповідають орфографічним нормам мови, але їх вживання в мові не однозначно і вимагає стилістичного розмежування.

Topinfoweb.com. ru рекомендує:

  1. Форми бухгалтера і бухгалтери слід розрізняти по стилістичної приналежності.
  2. В професійному спілкуванні та усній розмовній мові форма бухгалтера утвердилася як нормативна, що не суперечить вимогам російської літературної мови.
  3. В офіційному, діловому та публіцистичних стилях правильно використовувати форму бухгалтери .