Як пишеться правильно: позику або позику?

Як пишеться правильно: позику або позику?

Правильною формою вживання в мові вважається слово позику . Воно має значення взятої в борг на певних умовах повернення грошової суми.

Форма займ набула поширення в розмовній мові з тієї причини, що при утворенні від іменника позику похідних частин мови і непрямих відмінків відбувається часткове випадання складного звуку, який на листі позначений буквою < е : позику - взяти в борг; сума займу; турбуватися про позику.

Правопис непрямих відмінків і прислівники

в борг вплинуло на вживання в мові початкової форми іменника і призвело до спотворення його літературної норми. Слово

займ є просторічним, не відповідає мовним вимогам, що пред'являються до правильного слововживання і написання цього іменника. Вживання в мові іменника

позику

Правильно

Неправильно

Керівництвом підприємства прийнято рішення зробити

позику грошових коштів з метою розширення виробництва. Державний позику буде виплачуватися по облігаціях відповідного зразка. Залишається сподіватися на

позику - інакше діла не поправити.

Позика

повертати доведеться. Підприємство отримало

займ в сумі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Державний займ - вимушений захід, необхідний для стабілізації економічного становища в країні. На

займ не сподівайся - нічого не отримаєш. А чим

займ повертати будеш, ти подумав? Topinfoweb.com. ru дає наступні рекомендації щодо вживання в мові форм іменника позику і позику:

В називному відмінку однини нормативним варіантом вживання в мові є форма

  1. позику . Слово
  2. займ містить орфографічну помилку. В усному спілкуванні воно вживається як просторічне. Відповідно до вимог літературної мови писати і говорити треба
  3. позику , а не займ . В говіркою
  4. в борг і непрямих відмінках іменника позику -займ - є частиною слова, яка самостійно в російській мові не вживається.