Різниця між Батьківщиною і Вітчизною

Різниця між Батьківщиною і Вітчизною

Почуття любові до Батьківщини, інтерес до історії свого народу, готовність захищати Вітчизну - якості, які відрізняють громадянина від обивателя, високодуховну особу від міщанина , свідомого члена суспільства від представника безликої юрби. Але чи маємо ми чітке уявлення про те, що таке Батьківщина і Вітчизна?

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Батьківщина - місце народження людини, його рідна країна.

Отечество - духовне поняття, що відображає ставлення до отчого краю як до батьківської землі, з історичним минулим і сьогоденням якої нероздільна доля цілого народу.

до змісту ↑

Порівняння

В слові Батьківщина є вказівка ​​на рід, народження, сім'ю - прості і ясні для кожного з нас поняття, пов'язані з дитинством, батьками, близькими людьми, рідний природою і народними традиціями.

Скульптура "Батьківщина-мати кличе!" (М Волгоград)

Образ Батьківщини набуває пафосність в контексті протиставлення з чужиною, чужою стороною, вигнанства.

Ця пафосність ще більшою мірою виражена в словах Вітчизна, Батьківщина. Вони мають загальний старослов'янську корінь, в якому полягає значення "родові права", "спадщина, що переходить від батька до сина".

В сучасній російській мові слово Отечество закріпилося як синонім слова Батьківщина, але з додатковим значенням сакральності, що поєднує в собі патріотизм і почуття синівської боргу, непорушність моральних цінностей і фортеця державної влади.

Місце народження іноді називають "малою Батьківщиною". У цій дивно звучить формулюванні є певний сенс - конкретизація значення слова, безпосереднє назва місця, де людина з'явилася на світ: села, міського району і навіть двору, в якому пройшло його дитинство.

Отечество неможливо назвати "малим". У цьому понятті мається на увазі надлічностное, величне, загальнозначуще зміст.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. В сучасній російській мові Отечество - символ держави, громадянином якої людина є не тільки за народженням, а й за духом. Слово Батьківщина має більш конкретне значення: місце народження, рідна країна.
  2. Вживання слова Батьківщина стилістично нейтрально. Слово Отечество вживається в пафосному значенні.
  3. Етимологічно слово Батьківщина пов'язано з родом. Слово Отечество походить від поняття "батьківство": шановане верховенство в роду, який передавався синам у спадок.