Різниця між бухгалтерським і управлінським обліком

Різниця між бухгалтерським і управлінським обліком

Для людини, що не має професійне економічну освіту, немає принципової різниці між бухгалтерським і управлінським обліком. Але між тим ці два поняття мають досить суттєві відмінності, які впливають на облік в організації в цілому. Спробуємо розібратися, в чому відмінності бухгалтерського та управлінського обліку і природа цих розбіжностей.

Зміст статті

  • Визначення
  • Порівняння
  • Висновки Topinfoweb.com. ru

Визначення

Бухгалтерський облік представляє собою спеціальну систему обліку інформації про певні операції, підпорядковану кільком законам. По-перше, це безперервність, тобто дані систематизуються в хронологічному порядку без будь-яких пропусків. По-друге, всі господарські операції повинні бути зафіксовані, тобто на них повинні створюватися документи певної форми з необхідними реквізитами. І, по-третє, інформація реєструється повністю, не виключаючи якісь проведені дії. Крім того, бухгалтерський облік передбачає фіксацію інформації тільки в грошовому вираженні.

Управлінський облік - система збору та обробки інформації, яка являє собою особливу важливість для прийняття керівництвом управлінських рішень.У цьому випадку дані можуть бути документально не оформлено, але зібрані ретельно і інтерпретовані в зручні для вивчення матеріали. Дані управлінського обліку не обов'язково повинні мати грошове відображення, оскільки вони можуть висловлювати і кількість проведених операцій. Управлінський облік безпосередньо пов'язаний з діяльністю всієї компанії, оскільки його звіти можуть використовуватися для прийняття рішень співробітниками інших служб підприємства.

до змісту ↑

Порівняння

Порівнявши бухгалтерський і податковий облік, можна зробити висновок, що хоча вони і враховують відбуваються операції в компанії, але підходять до цього питання по-різному. Так, в бухгалтерському обліку всі дії відображаються лише в грошовому вираженні, тоді як управлінський облік може використовувати і кількісне вираження даних. Документальне відображення фактів господарської діяльності принципово тільки для бухгалтерського обліку, а для управлінського обліку такий принцип не важлива. До того ж, бухгалтерський облік відображає лише доконаний факт, в той час як управлінський облік спрямований на прогнозування подій, що відбуваються не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому.

до змісту ↑

Висновки Topinfoweb.com. ru

  1. Бухгалтерський облік систематизує дані, отримані в даний час, а управлінський облік має орієнтацію на перспективу;
  2. Управлінський облік може грунтуватися на різних даних, що навіть не мають документарну форму, в той час як в бухгалтерському обліку використовуються тільки стандартні документи;
  3. Бухгалтерський облік відображає господарські операції, виражені в грошовій формі, а управлінський облік базується на інформації, сформульованої як в грошовому вираженні, так і в фізичних одиницях.